Liečivé rastliny 2/2021PharmDr. L. Molčanová:

Výber zaujímavých rastlín tradičnej medicíny Strednej Ameriky  
A selection of interesting plants of traditional Central American medicine  
Eine Auswahl interessanter Pfl anzen der traditionellen zentralamerikanischen Medizin 

PharmDr. E. Trajčíková:

Salvadora persica L. – prírodná zubná kefka  
Salvadora persica L. – the toothbrush tree for natural teeth cleaning  
Salvadora persica L. – der Zahnbür-stenbaum für natürliche Zahnpfl ege 

Mgr. M. Helcman:

Múmio  
Shilajit – Mumijo  
Mumijo – Shilajit 

Ing. M. Nejezchlebová:

Rostliny známé, neznámé – Dipsacus – štětka  
Plants known, unknown – Dipsacus – teasel  
Pflanzen bekannt, unbekannt – Dipsacus – Die Karden 

PharmDr. K. Rendeková, PhD.:

Salvia miltiorrhiza – šalvia čínska  
Salvia miltiorrhiza – (red) Chinese sage  
Salvia miltiorrhiza – Rotwurzel-Salbei 

RNDr. M. Bačkorová, PhD.:

Ashwagandha – indický ženšen  
Withania somnifera – ashwagandha, Indian ginseng 
Withania somnifera – Schlafbeere, Ashwagandha 

doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:

Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (32). Choroby a škůdci muchovníku  
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (32). Diseases and pests of the shadbush (Amelanchier)  
Heil-, Aroma- und Gewürzpfl anzenkrankheiten in Schrebergärten (32). Krankheiten und Schädlinge der Felsenbirne (Amelanchier) 

MUDr. K. Mika:

Od rastliny k človeku (CI). Papraď samčia – kapraď samec, Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Aspidiaceae)  
From plant to man (CI). The male fern, Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Aspidiaceae)  
Von der Pflanze zum Menschen (CI). Echter Wurmfarn, Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Aspidiaceae) 

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:

Serenoa repens – (ne)obyčajná palma  
Serenoa repens – an (un)usual palm tree  
Serenoa repens – eine (un)gewöhnliche Palme 

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:

Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (29). Sanicula europaea – Senecio jacobaea  
Medicinal plants’ Latin scientifi c botanical names analysis (29). Sanicula europaea – Senecio jacobaea  
Analyse lateinischer Heilpfl anzennamen (29). Sanicula europaea – Senecio jacobaea 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:

Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Nikolaus Joseph von Jacquin  
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Nikolaus Joseph von Jacquin  
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Nikolaus Joseph von Jacquin 

Redakcia:

Jubileá: Náš jubilant Ing. Pavol Čupka, PhD.  
Jubilee: Ing. Pavol Čupka, PhD.  
Jubiläum: Ing. Pavol Čupka, PhD. 

Zo zahraničnej tlače: PharmDr. Ľ. Farkaš:

Kurkumín – novšie poznatky a perspektívy  
Curcumin – newer knowledge and perspectives  
Curcumin – neuere Kenntnisse und Perspektiven 

PharmDr. F. Max:

Aktuálne poznatky o imunomodulačných účinkoch vitamínu D pri vírusových respiračných ochoreniach  
Current knowledge about the immunomodulatory effects of vitamin D in viral respiratory diseases  
Aktuelles Wissen über die immunmodulatorischen Wirkungen von Vitamin D bei viralen Atemwegserkran-kungen 

RNDr. P. Rác:

Prirodzená ochrana slizníc – enzým lyzozým  
Natural protection of mucous membranes – the lysozyme enzyme 
Natürlicher Schutz der Schleimhäute – das Enzym Lysozym


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby