Stopkovec zimný (Tulostoma brumale) je huba zaujímavá nielen svojím vzhľadom, ale aj rastom v zimných mesiacoch, či liečivými účinkami, ktoré pozná tradičná čínska medicína a ktoré boli známe aj medzi severoamerickými indiánmi.

Opis

Stopkovec zimný sa vyvíja najprv v zemi, kde vytvára malé guľovité plodnice. Neskôr sa začne pretáčať na povrch pôdy a rásť do výšky. Hlúbik je dlhý 20 – 45 mm. Na jeho vrchole sa nachádza hlavička, ktorá je veľká 5 – 12 mm. Hlavička je sfarbená podobne ako hlúbik v odtieňoch belavej, sivo okrovej, alebo svetlohnedej. Na vrchole hlavičky sa nachádza typicky hnedo sfarbené vyvýšené ústie (peristóm), cez ktoré sa do okolitého prostredia uvoľňujú výtrusy.

Výskyt

Stopkovec zimný rastie počas jesenných a zimných mesiacov (október – marec), z čoho pramení aj jeho názov. Vyskytuje sa v nížinnom až podhorskom vegetačnom stupni. Osídľuje pomerne špecifi cké trávnaté, slnečné a suché miesta na vápencovom podloží. Nájsť ho je pomerne ťažké, ak avšak už objavíme lokalitu s jeho výskytom, nachádzame ho aj vo väčších množstvách. Stopkovec zimný je naším najrozšírenejším stopkovcom. Okrem neho na území Slovenska rastú aj ďalšie druhy, napr. stopkovec hrdzavohnedý (Tulostoma melanocyclum), stopkovec vláknitý (Tulostoma fi mbriatum), stopkovec kotlabov (Tulostoma kotlabae), stopkovec šupinkatý (Tulostoma squamosum), stopkovec uhniezdený (Tulostoma pulchellum), stopkovec ryšavý (Tulostoma armillatum) alebo stopkovec závojový (Tulostoma lesliei), ktoré sa odlišujú najmä sfarbením, veľkosťou výtrusov či morfológiou peristómu. Mnohé z uvedených druhov sú na Slovensku vzácne.

Praktický význam

Stopkovec zimný je nejedlý.

Tradičné využitie v liečiteľstve

Stopkovec zimný je spolu s príbuzným druhom stopkovcom kotlabovým známy v tradičnej čínskej medicíne, kde sa používa na zastavenie krvácania.

...

Mgr. O. Ďuriška, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby