Rodové meno horčinky je pôvodne gréckym kompozitom pozostávajúcim z dvoch prvkov, πολύς [polys] mnohý, hojný, početný, ale do slovenčiny sa prekladá aj ako veľa alebo mnoho, a γάλα [gala] mlieko. Toto pomenovanie sa pôvodne dávalo do súvislosti s niektorými druhmi rastlín, ktoré mali u kráv podporovať vylučovanie mlieka.

Pravdepodobnejšia je však sémantická spojitosť s rastlinami ako ornithogalum (bledavka) a galanthus (snežienka) a odkazuje na zelenkavobiele okvetie horčinky. Druhové pomenovanie pochádza z latinského amarus a znamená horký, trpký či ostrý. Podobnosť nájdeme v sanskritskom āmás (surový, nevarený) alebo gréckom ὠμός [ómos] surový, nezrelý, trpký. 

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.