Latinské slovo pimpinella nie je doložené v zachovanej antickej spisbe. Vyskytuje sa však už v dielach stredovekých, napríklad v diele Hildegardy z Bingenu (1098 – 1179) v podobe bibinella. V predlinnéovskom období sa termínom pimpinella označovali rôzne rastlinné druhy. Etymológia názvu rastliny dodnes nebola dostatočne objasnená, niektorí jazykovedci predpokladajú súvislosť názvu s latinským slovom piper – korenie.

Tradičné etymológie odvodzovali názov od predpony bi dvojitý a penulla pierko, pretože jej listy rastúce v dvojitých radoch pripomínajú pierka. Druhové meno saxifraga je kompozitom a znamená doslova skaly rozbíjajúca. Latinské slovo saxum znamená skala a koncovka fraga je odvodená od slovesa frangere – lámať. Meno rastliny sa vyskytuje už v dielach antických autorov a podľa Plinia Staršieho nemal názov rastliny súvislosť s kamenistou pôdou, ale s tým, že dokáže rozpúšťať žlčové kamene tiež označované saxum.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.