Výrazne chlpaté listy rastliny sú motivantom jej pomenovania nielen v národných jazykoch, ale aj v odbornej latinskej nomenklatúre. Latinské slovo pilus a jeho grécky ekvivalent πῖλος [pílos] totiž znamenajú chlp, vlas a od nich odvodené je prídavné meno pilosus – chlpatý, ochlpený.

Koncovka -ella indikuje deminutívnu podobu a stredoveké francúzske slovo piloselle a jeho novolatinský ekvivalent pilosella možno preložiť ako chlpatučká. Tvar officinarum je genitív plurálu latinského slova officina označujúceho časť lekárne a indikuje tradičné lekárenské využitie rastliny.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby