Rodové meno rastliny je výsledkom adaptácie gréckeho slova φυσαλλίς [fysallis] do novovekej latinčiny. Grécke podstatné meno je odvodené od slovesa φυσιόω [fýsioó] či φυσώ [fýsó] s významom nafukovať, fúkať, duť. Motivantom pri vzniku názvu rastliny je jednoznačne jej najmarkantnejší morfologický prvok – plod rastliny.

Čerstvé bobule machovky sú chránené strukmi pripomínajúcimi tenký papier, ktoré pôsobia ako nafúknuté, keďže medzi strukovým obalom a bobuľou sa nachádza vzduch. Druhové meno alkekengi je arabského pôvodu. Rovnako ako množstvo iných arabských slov adaptovaných do európskych jazykov vzniklo kontrakciou člena al s podstatným menom. Arabským slovom kakandž a jeho perským variantom kakang sa označovala táto rastlina už v staroveku. Pri adaptácii do románskych jazykov vznikli varianty: španielsky – alquequenje, francúzsky – alkékenge, taliansky – alchechengi, portugalský – alquequenje. Latinská terminologická jednotka alkekengi vznikla adaptáciou románskych pomenovaní do fonologického systému latinčiny.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby