Perzia, krajina, ktorá bola v antike pôvodne dlho pokladaná za vlasť broskýň a kde sa broskyne hojne pestovali, dala vzniknúť latinskému pomenovaniu tohto stromu a jeho plodov, ktoré Rimania dokonca označovali ako „perzské jablká“ – mala Persica. Rodové meno stromu persica pochádza z latinského adjektíva persicus alebo pôvodne gréckeho tvaru Περσικός [Persikos] – perzský. Tvar ženského rodu zakončený na a je pozostatkom po vypustení rodového mena Prunus, teda pôvodne Prunus persica, čo je aj latinským synonymom pomenovania broskyne obyčajnej.

Ženský tvar adjektíva prihliada na to, že v latinčine sú všetky stromy a kry ženského rodu vrátane samotného slova „strom“. Jedna z možných interpretácií tohto faktu je vnímanie stromu ako matky práve kvôli jeho plodom či výhonkom. Druhové meno, latinské slovo vulgaris, je odvodené od substantíva vulgus – pospolitý ľud a znamená všeobecný, zvyčajný či všedný.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby