Rodové meno kocúrnika je pravdepodobne etruského pôvodu. Podobne znejúce Nepete označovalo v antike etrurské mesto severne od Ríma, dnes nazývané Nepi. Druhový názov cataria, v preklade mačací, lepšie refl ektuje české pomenovanie rastliny. Pôvod adjektíva catarius, a, um môžeme odvodiť od slova catta, cattus či catus – mačka, kocúr. Hoci latinčina pozná aj prídavné meno catus, a, um vo význame bystrý, obratný, prefíkaný, výraz cattus má svoj pôvod pravdepodobne v nejakom afroázijskom jazyku.

Rimania ani Gréci spočiatku nechovali mačky ako domáce zvieratá, a tak aj ich pomenovanie prešlo do jazyka až dodatočne. Podľa iných názorov má latinské catus germánsky pôvod, ktorý môžeme vidieť v pragermánskom tvare *kattuz, ba dokonca sa vraj do germánskych a severských jazykov Európy dostalo ako výpožička z uralských jazykov, o čom má svedčiť prauralské *käďwä – samica kožušinového zvieraťa. Použitie práve tohto druhového pomenovania súvisí s charakteristickou vôňou kocúrnika, ktorá priťahuje mačky.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby