Rodové meno leonurus je latinským slovom gréckeho pôvodu. Pozostáva z gréckeho výrazu pre leva – λέων [león] a slova οὐρά [úrá] – chvost. Doslovný preklad latinského leonurus by po slovensky znel „leví chvost“, čo zodpovedá aj ľudovému názvu tejto rastliny. Tvarom a chĺpkami totiž jej kvety vraj pripomínajú práve chvost leva.

Srdcovník sa v lekárstve a homeopatii používa ako posilňujúci liek pri srdcových chorobách nervového pôvodu. Kým súvislosť so srdcom sa do českého a slovenského názvu dostala v podobe rodového mena, v latinskom názvosloví tvorí sémanticky súčasť mena druhového. Latinské prídavné meno cardiacus, s gréckym náprotivkom καρδιακός [kardiakos], má pôvod v gréckom slove καρδία [kardiá] – srdce a znamená teda srdcový.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby