Slovo chamaenerion (často s ekvivalentom chamerion) je gréckeho pôvodu, čo nám jednoznačne dosvedčuje charakteristická koncovka gréckych neutier adaptovaných do morfologického systému latinčiny on. Jeho zložkami sú grécke adverbium χαμαί [chamai] – na zemi a pravdepodobne podstatné meno νήριον [nérion] – oleander.

Spojitosť so zemou bola v obrazotvornosti pri pomenúvaní tejto rastliny založená zrejme na dôraze na jej plazivé podzemky a s oleandrom ju spája tvar listov a zafarbenie kvetov. Obe rastliny navyše rastú na vlhkých miestach, čo odpovedá aj gréckemu výrazu νηρός [néros] – voda. Pri druhovom mene sa vychádza z tvaru listov rastliny a kompozitum angustifolium má rovnakú štruktúru ako jeho slovenský či český ekvivalent. Je poukazom na úzky tvar listov rastliny, keďže latinské prídavné meno angustus – úzky je spojené s podstatným menom folium – list.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby