Liečivé rastliny 6/2020PharmDr. D. Jankovská, Ph.D.:
Tradiční peruánská medicína II: léčivé rostliny    
Traditional Peruvian medicine II: Medicinal plants    
Traditionelle peruanische Medizin II: Heilpflanzen  

PharmDr. M. Šutorová:
Camu camu – vzácny poklad peruánskej prírody    
Camu camu (Myrciaria dubia) – a precious gem of the Peruvian nature    
Camu-Camu (Myrciaria dubia) – ein kostbarer Schatz aus der peruanischen Natur  RNDr. V. Lachová, PhD.:
Hľadanie antivirotík v rastlinnej ríši (3). Vírusy prenosné orálno-fekálnou cestou    
The quest for plant reign antivirals (3). Viruses contagious by the oral–faecal route    
Die Suche nach Virostatika im Pflanzenreich (3). Durch fäkal-oralen Weg übertragbare Viren  

PharmDr. L. Molčanová:
Paulovnia plstnatá – od tradičného využitia po súčasnosť    
Princess tree (Paulownia tomentosa) – from traditional use to present    
Der Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) – von der traditionellen Nutzung zur Gegenwart  

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.:
Môžu byť liečivé rastliny z čeľade Lamiaceae účinné proti alergiám?    
Can Lamiaceae medicinal plants be effective against allergies?    
Können Lippenblütler-Heilpflanzen wirksam gegen Allergien sein?  

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (30). Choroby a škůdci ořešáku    
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (30). Diseases and pests of the Persian walnut (Juglans regia)    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (30). Krankheiten und Schädlinge des Nussbaums (Juglans regia)   

Ing. V. Štalmach:
Ambrosia artemisiifolia L. – ambrózia palinolistá,  Asteraceae / astrovité – nebezpečný invazívny alergén (6)    
Ambrosia artemisiifolia L., Asteraceae  – a dangerous invasive allergen (6)    
Ambrosia artemisiifolia L., Asteraceae  – ein gefährlicher invasiver/neobiotischer Allergen (6)  

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XCVIX). Palina pravá – pelyněk pravý, Artemisia absinthium L. (Asteraceae)    
From plant to man (XCVIX). Wormwood – Artemisia absinthium L. (Aster-aceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (XCVIX). (Gemeiner) Wermut – Artemisia absinthium L. (Asteraceae)  

Nové knihy – recenzia
Doc. Ing. M. Habán, PhD.: Prof. Ing. Ján Novák, PhD.: Jedlé a jedovaté divo rastúce rastliny a lesné plody Karpát    
Edible and poisonous wild plants and forest fruits of the Carpathians    
Essbare und giftige Wildpflanzen und Waldfrüchte der Karpaten   

Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Erythrina crista-galli – koralový strom    
Erythrina crista-galli – the cockspur coral tree    
Erythrina crista-galli – Gewöhnlicher Korallenbaum  

PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (27). Chamaenerion angustifolium – Persica vulgaris    
Medicinal plants’ Latin scienti? c botanical names analysis (27). Chamaenerion angustifolium – Persica vulgaris    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (27). Chamaenerion angustifolium – Persica vulgaris  

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Andreas Sigismund Marggraf    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Andreas Sigismund Marggraf    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Andreas Sigismund Marggraf  

Zo zahraničnej tlače
PharmDr. Ľ. Farkaš: Optimálna hladina horčíka – redukcia hypertenzie a diabetu    
Optimal magnesium level – reduction of hypertension and diabetes    
Optimaler Magnesiumspiegel – Sen-kung des Bluthochdrucks and des Diabetes  

MUDr. P. Malovič:
Svalové kŕče: odkiaľ sa berú a ako sa im vyhnúť?    
Muscular cramps: where do they come from and how to avoid them?    
Muskelkrämpfe: woher kommen sie und wie kann man vorbeugen?  

Register autorov 2020   
Authors index 2020    
Autorenregister 2020  

Vecný register 2020    
Keyword index 2020    
Sachwortregister 2020


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby