Hippophaë rhamnoides L. (rakytník rešetliakovitý; rakytník řešetlákový)Hippophaë rhamnoides L. (rakytník rešetliakovitý; rakytník řešetlákový)

Etymologická interpretácia pôvodne gréckeho rodového názvu tohto kra ostáva nevyjasnená. Nemenej neznáma je spojitosť s koňom, ktorý tvorí základ tohto pomenovania, v základnom tvare ἵππος [hippos]. Druhový názov je opäť gréckym zloženým slovom, pričom jeho prvá časť je odvodená od slova ῥάμνος [rhamnos] – rešetliak.

Ide zrejme o predgrécke slovo s nejasným pôvodom, ale porovnať ho môžeme s gréckym ῥάβδος [rhabdos] – prút, palica. Niektorí ho dávajú aj do súvislosti s výrazom θάμνος [thamnos] – krovie, húština, ker či krík, keďže aj v prípade rešetliaka ide o ker. Prípona -oides vyjadruje podobnosť, teda rhamnoides znamená doslova podobný rešetliaku alebo rešetliakovitý. Samotné -oides pochádza z gréckeho substantíva εἶδος [eidos] vo význame vzhľad, podoba či tvar.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby