Genista tinctoria L. (kručinka farbiarska; kručinka barvířská)

Latinské meno rastliny genista je doložené v dielach antických autorov, napríklad u Plinia či Vergilia, jeho etymológia však nie je objasnená. Koncovka -ista vedie mnohých etymológov k domnienke, že ide o slovo, ktoré má pôvod ešte v preditalických jazykoch Apeninského polostrova a je pravdepodobne etruského pôvodu. Český a slovenský názov má však jasný pôvod v jej domnelých liečivých účinkoch. V minulosti sa totiž o rastline verilo, že dokáže vyliečiť choleru, ktorej staroslovienske meno je kročina.

Rastlina obsahuje v listoch a kvetoch žlté farbivá genisteín (pomenovaný po tejto rastline) a luteolín (lat. luteus – žltý), ktoré sa v minulosti používali na farbenie plátna a vlny. Slovenské aj české druhové meno rastliny je kalkom z latinského slova tinctoria – farbiarska, odvodeného od latinského názvu povolania tinctor – farbiar.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby