Galium verum L. (lipkavec syridlový; svízel syřišťový)

V diele De materia medica gréckeho lekára a botanika Dioskorida(1. stor. n. l.) sa môžeme dočítať o pôvode názvu rastliny galium. Pretože v staroveku používali rastlinu, ktorú takto nazývali, ako činidlo na zrážanie mlieka, videl Dioscorides pôvod jej mena v gréckom slove γάλα [gala] mlieko. Toto jej použitie ostalo zachované aj v slovenskom druhovom mene.

Latinské druhové meno verum znamená pravý a používalo sa už v predlinnéovskej botanickej nomenklatúre na odlíšenie rastlinných druhov, ktoré obsahovali žiaduce účinné látky, resp. mali terapeutický účinok na rozdiel od podobných rastlín, ktoré sa požadovanými vlastnosťami nevyznačovali.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby