Filipendula ulmaria – Hippophaë rhamnoides

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (túžobník brestový; tužebník jilmový) Rodové meno rastliny sa objavilo už v predlinnéovskej botanickej nomenklatúre a je latinským kompozitom, ktorého časťami sú latinské slová filum s významom niť a pendulus, čo znamená zavesený, visiaci. V prípade názvu rastliny ide o poukaz na koreňové hľuzy visiace na vláknach koreňov ako prívesky niektorých druhov uvedeného rastlinného rodu, napr. Filipendula vulgaris Moench (túžobník obyčajný).

V predlinnéovskej botanickej nomenklatúre sa meno ulmaria vyskytovalo ako pomenovanie rodu, Linné ho zaviedol do svojho systému pomenovaní rastlín ako meno druhové. Je odvodené od latinského názvu stromu ulmus – brest. Rastliny, ktoré sú nositeľmi tohoto epiteta, sa spravidla podobajú na brest tvarom svojich listov.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby