Latinské prídavné meno ficaria je odvodené od substantíva ficus, figa. Pôvod tohto slova je neznámy, pravdepodobne pochádza z východu. Rovnaký pôvod má aj jeho grécky náprotivok σῦκον [sýkon]. Ficaria, doslova figová, je skrátenou podobou stredovekého herba ficaria – figová rastlina.

Jedným z významov latinského ficus sú tiež „hemoroidy“, čo reflektuje aj homeopatia, ktorá používa tekutý i suchý extrakt blyskáča práve proti hemoroidom. Druhové pomenovanie verna, v preklade jarná, je priamo odvodené od substantíva ver – jar. V staroslovienčine nájdeme príbuzný tvar vesna – jar i bohyňa jari. Toto druhové meno nás informuje o období kvitnutia blyskáča, ktorý ľudové liečiteľstvo používa trhaný na jar pred rozkvitnutím (marec – apríl).

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby