Rodový názov bršlenu v latinčine je mierne zavádzajúci, pretože jeho pôvodný, grécky tvar εὐώνυμος [euónymos], obsahujúci zložky εὖ [eu] – dobre a ὄνομα [onoma] – meno, je adjektívom s doslovným prekladom „dobrého mena“. Toto slovo však má spravidla eufemický význam pre to, čo je na ľavej strane, alebo je neblahé. Ľavica bola tradične pokladaná za zlovestnú stranu, preto ju nechceli ani pomenovať jej pravým menom. Takéto eufemické pomenovania boli v gréčtine a latinčine viacmenej bežné, ale v prípade rastlinných pomenovaní ide o pomerne zriedkavý jav, a tak toto tabuové slovo môže mať predgrécky pôvod.

Odkazuje istotne na jedovaté plody kra bršlenu, ktoré neraz spôsobili otravu u detí. Ako však písal už Plinius, väčšina častí bršlenu je toxická. Druhový názov europaeus, pochádzajúci z gréckeho Εὐρωπαῖος [Európaios] – európsky, odkazuje na meno Εὐρώπη [Európé], Európa, ktoré patrí jednak mýtickej dcére fenického kráľa Agénora, jednak nášmu svetadielu. Etymológia pomenovania svetadiela je však neznáma, keďže s menom mýtickej princeznej možno nesúvisí. Odvodené je od εὐρωπός [európos], ktoré v sebe skrýva časti εὐρύς [eurys] – široký, šíry, rozsiahly a ὤψ [óps] – tvár, zrak, pohľad. Doslovný preklad „široká tvár“ možno súvisel s opisom pôvabu mýtickej Európy, alternatívny preklad „široký pohľad“ môže byť zase metaforickým opisom rozľahlého svetadiela v zmysle „kam až oko dovidí“. V každom prípade názov európsky označuje takú rastlinu, ktorá sa inak vyskytuje prevažne na iných kontinentoch. Bršlen európsky rastie po celej Európe, u nás v krovinách, lužných lesoch a na okraji ciest.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby