Dictamnus albus L. (jasenec biely; třemdava bílá)

Napriek skutočnosti, že tento rastlinný druh je už oddávna rozšírený aj v mediteránnej oblasti, slovo dictamnus nie je doložené v antických textoch.

Rimania používali na označenie rastliny latinské meno fraxinella, ktoré sa zachovalo aj v predlinnéovskej botanickej nomenklatúre. Je dokázané, že rodové meno dictamnus sa v botanike objavilo najskôr ako druhové meno rastliny Origanum dictamnus (starý názov pre Majorana hortensis Moench – majorán záhradný) a na základe podobných obsahových látok oboch rastlín migrovalo z jednej rastliny na druhú, a tak nahradilo pôvodné latinské fraxinella. Latinské prídavné meno albus znamená biely a v botanickej binomickej nomenklatúre patrí medzi tie druhové mená, ktoré poukazujú na charakteristickú farbu časti rastliny, najčastejšie kvetu, bobule, kôry či listov. V prípade jasenca bieleho poukazuje na farbu kvetov, ktoré však paradoxne nemusia byť len biele. Dosvedčujú to názvy odrôd, resp. variet (lat. varietas od varius – rôzny) s charakteristickými bielymi kvetmi Dictamnus albus var. albifl orus a kvetmi purpurovej farby Dictamnus albus var. purpureus. 

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby