Anglický prírodovedec Dr. Charles Darwin (1809 ‒ 1882) bol polyhistor, otec evolučnej teórie a zakladateľ modernej biológie. Je o ňom známe, že sa zaoberal aj botanikou, ku ktorej sa dostal pozorovaním života včiel, ktoré choval vo svojej záhrade v Down House v Downe v grófstve Kent.

V botanike sa zaoberal vznikom lepšieho potomstva pri cudzoopeľovaní, vznikom nektáru v kvetoch, funkciou včely ako opeľovača, problémom, podľa čoho spoznáva včela kvety, ich farbu a vôňu. Výsledky z týchto štúdií postupne publikoval v rôznych periodikách.V záhrade svojho domu mal priestor, v ktorom pestoval svoje obľúbené kvety orchidey. Pri nich ho zaujímalo najmä ich opeľovanie. Podrobne a systematicky si všímal funkciu ich peľových zŕn nazývaných pollinium v rozličných prirodzených a experimentálnych situáciách. Svoje výsledky uverejnil v knihe: On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilised by Insects and on the Good Effects of Intercrossing, ktorá vyšla roku 1862 v Londýne.

Roku 1868 vyšlo jeho dielo Variation of Animals and Plants under Domestication, v ktorom vysvetlil premenlivosť rastlín a živočíchov vplyvom ich udomácnenia. Celých 16 rokov systematicky študoval hmyzožravé rastliny. Pri štúdiu mucholapky a rosničky zistil, že ich povrch tela pokrývajú vlákna alebo chápadla s výrastkami, ktoré sú zakončené žľazami, ktoré obsahujú lepkavú tekutinu. Darwin dokázal, že keď sa tento hmyz dotkne listu, táto tekutina ho zachytí, list sa zvinie a tento hmyz strávi. Zistil, že túto aktivitu spúšťajú chemikálie vylučované hmyzom. Konštatoval, že rastlina vylučuje na trávenie hmyzu šťavy, ktoré sú podobné zvieracím. Tento poznatok bol klasifikovaný ako objav. Všetky poznatky z tohto štúdia spracoval v knihe Insectivorous Plants, ktorú vydal roku 1875 v Londýne. Roku 1875 uverejnil aj knihu On the Movements and Habits if Climbing Plants, v ktorej sumarizoval svoje výsledky zo štúdia 100 druhov popínavých rastlín.

Roku 1880 uverejnil svoje dielo The Power of Movement in Plants, v ktorom sa zaoberal výsledkami štúdia týkajúceho sa schopnosťou pohybu rastlín. V ňom sa dopracoval k dôkazu, že otáčavé pohyby vyrastajúcich stoniek boli prispôsobené tak, aby umožňovali mnoho ďalších pohybov.

Rok pred smrťou uverejnil dielo Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms, v ktorom uverejnil a vysvetlil svoje pozorovania, ako sa dážďovky podieľajú na tvorbe rastlinnej vrstvy zeme.Týmito dielami sa Darwin etabloval aj medzi botanikmi.

Darwinovo vrcholné dielo bola kniha On the Origin of Species (1859), ktorou sa zaradil medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia a celej západnej civilizácie. Týmto dielom zmenil myslenie nielen svojich súčasníkov, ale aj tých, čo prišli po ňom. Dielo spôsobilo doslova revolúciu vo vede a dodnes je predmetom nielen mnohých štúdií, ale aj rozdelenia vedeckej komunity.

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby