Liečivé rastliny 4/2020Mgr. P. Herczogová:
Severná Amerika – rastliny tradičnej medicíny    
North America – plants of the traditional medicine    
Nordamerika – Pflanzen der traditionellen Medizin  

 PharmDr. M. Gáborová:
Tradičná čínska medicína (TCM) - od pozorovania prírody po Nobelovu cenu
Traditional Chinese medicíne (TCM) - from nature observing to the Nobel Prize
Traditionelle chinesische Medizin (TCM) - von Naturbeobachtung zum Nobelpreis


RNDr. V. Lachová, PhD.:
Hľadanie antivirotík v rastlinnej ríši (1). Vírusy spôsobujúce ochorenia dýchacích ciest    
The quest for plant reign antivirals (1). Viruses causing respiratory tractdiseases    
Die Suche nach Virostatika im Pflanzenreich (1). Atemwegerkrankungen verursachende Viren  


Mgr. O. Ďuriška, PhD.:
Potenciál vyšších húb v boji proti koronavírusom    
Mushrooms potential in the fight against coronavirus    
Potential der Pilze im Kampf gegen das Coronavirus  


Doc. Ing. J. Neugebauerová, Ph.D.:
Lékořice a nejenom lysá    
Liquorice, and not only the glabrous    
Süßholz, und nicht nur das echte kahlfruchtige  


PharmDr. Z. Scheerová Kontšeková, PhD.:
Použitie silíc pri ochoreniach dýchacích ciest    
The use essential oils in respiratory tract diseases    
Die Verwendung von ätherischen Ölen bei Atemwegerkrankungen  


Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v zahrádkách (28). Choroby a škůdci čemeřice    
Medicinal, aromatic and seasoning plants’ diseases in back-gardens (28). Diseases and pests of hellebore    
Heil-, Aroma- und Gewürzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (28). Krankheiten und Schädlinge der Nieswurz  


Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Rajčiak jedlý    
Tomato    
Die Tomate  


Ing. V. Štalmach:
Glejovka americká – Asclepias syriaca L.,  Asclepiadaceae (glejovkovité) – invázna, ale aj okrasná a medonosná rastlina dovezená z Ameriky. (4)    
Commonmilkweed – Asclepias syriaca L., Asclepiadaceae , an invasive but ornamental and melliferous plants imported from America. (4)    
Gewöhnliche Seidenpflanze –Asclepias syriaca L., Asclepiadaceae, eine aus Amerika eingeführte invasive/neobiotische, aber auch Zier- und Bienentrachtpflanze. (4)  


MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XCVII) Palina obyčajná – pelyněk černobýl – Artemisia vulgaris L. (Asteraceae)    
From plant to man (XCVII). Common mugwort, Artemisiavulgaris L. (Asteraceae)    
Von der Pflanze zum Menschen (XCVII). Gemeiner Beifuß, Artemisia vulgaris L. (Asteraceae)  


Ing. K. Kaffková, Ph.D.:
Plukenetia volubilis (plukenécia ovíjavá) – olej nad zlato    
Plukenetia volubilis (sacha inchi) – oil over gold    
Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) – Öl über Gold  


PhDr. T. Hamar, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín  (25). Conyza canadensis – Ficaria verna    
Medicinal plants’ Latin scientific botanical names analysis (25). Conyza canadensis – Ficaria verna    
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (25). Conyza canadensis – Ficaria verna  

Zo zahraničnej tlače:
PharmDr. Ľ. Farkaš:
Sabalová palma pri hypertrofii prostaty    
Saw palmetto for prostatic hyperplasia   
Die Sägepalme bei Prostatahyperplasie  

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Charles Robert Darwin    
Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Charles RobertDarwin    
Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Charles Robert Darwin  


Jubileá:
Životné jubileum: Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., 60-ročný    
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., 60-years-old    
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,60-jährig  


Extrakt ženšena – kľúč k dlhovekosti    
Ginseng extract – a key to longevity    
Ginseng Extrakt – ein Schlüssel zur Langlebigkeit


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby