Rod Euphorbia (čeľaď Euphorbiaceae) tvorí približne 2000 druhov, od jednoročných rastlín až po stromy. Euphorbia lathyris (pryšec skočcový / mliečnik preháňavý) pravdepodobne pochádza z oblasti Stredomoria, odkiaľ sa postupne rozšíril na juh, na západ a do stredu Európy. Neskôr bol introdukovaný aj do Ameriky. Často rastie na okrajoch polí ako burina poľných plodín

Pri výbere latinského názvu pre tento rod sa botanik Carl Linné (1707 – 1778) inšpiroval menom gréckeho lekára (Euphorbus), ktorý liečil kráľa Jubu II z Numíbie. Druhové meno údajne vzniklo deformáciou názvu Lactaria, ktorým sa v minulosti označoval rod Euphorbia. V češtine sa môžete stretnúť aj s označením bylina/rostlina otevírající, pryšec kaučukový, pryšec křižmolistý, rozvírník alebo zázračný skočec. Podobne pestré sú aj anglické názvy, ktoré sa dajú rozdeliť do troch skupín. Prvú skupinu tvoria názvy odkazujúce na údajnú schopnosť odpudzovať krtkov a hlodavce (antigopher plant, gopher plant, mole pant), druhú skupinu tvoria názvy názvy odkazujúce na latex (milkweed, wolf´s-milk). Tretiu skupinu tvoria názvy poukazu-júce na podobu plodov mliečnika preháňavého a kaparov (caper bush, caper garden spurge, caper spurge, wild caper). Kapary sa však falšovali nielen plodmi iných rastlín, ale aj kvetnými pukmi. Takto na tento nežiaduci jav upozorňuje kniha Domácí vševěd (1909): „…nebo že jsou vůbec cizorodým zbožím nahrazovány, např. poupaty Caltha palustris (blatouch bahenní / záružlie močiarne), poupaty Tropaeolum majus (lichořeřišnice větší / kapucínka väčšia), také pupeny Spartium scoparium (janovec metlatý / prútnatec metlovitý) a pryšce (mliečnik) byly nalezeny“. Konkrétny druh mliečnika uvedený nie je, ale dá sa predpokladať, že šlo práve o Euphorbia lathyris.

Opis

Mliečnik preháňavý je dvojročná bylina. Rastlina obsahuje latex, ktorý je biely až modrastý. Koreňový systém je bohatý, korene sú tenké. Stonka je priama, lysá, šedozelenej farby, v hornej časti vetvená. Stonka je v prvom roku vysoká 40 – 70 cm, v druhom aj vyše 100 cm. Listy sú protistojné, prisadnuté, 30 – 150 mm dlhé a 5 – 25 mm široké, čiarkovité až podlhovasto kopijovité, celookrajové. Listy počas vývoja rastliny odspodu postupne opadávajú zanechávajúc výrazné stopy. Cyathia (zložité vrcholíkové súkvetia, typické pre mliečniky) sú usporiadané vo vrcholových aj úžľabných lichookolíkoch, žliazky sú polmesiacovité, žlté, s dvoma rohmi. Listene sú vajcovito kopijovité až trojuholníkovité, svetlozelenej farby, svetlejšie než listy. Plodom je krátkostopkatá, guľovito trojboká, trojpuzdrá tobolka 10 – 15 mm v priemere, na povrchu mäkká, v zrelosti hnedastá, vrásčitá. V každom puzdre tobolky vzniká iba jedno semeno, ktoré je súdkového tvaru, približne 4,2 – 6,5 mm dlhé, 2,8 – 4,0 mm široké a 3,3 – 4,4 mm vysoké. Povrch semena je kávovo hnedý, zbrázdený úzkymi vystúpenými lištami nespojenými do políčok. Na semene sa nachádza drobný žltkastý mäsitý výrastok nazývaný karunkula. Ten požierajú mravce, a tým prispievajú k rozširovaniu semien, ktoré sú z toboliek pri prasknutí vymrštené.

...

Ing. K. Kaffková, Ph.D.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby