Služba srdcu a cievam

Máte vysoký krvný tlak, trpíte kardiovaskulárnymi ochoreniami? Je pravdepodobné, že v krvi máte vyššiu hladinu homocysteínu, ktorá škodí vášmu srdcu a cievam. Homocysteín je aminokyselina, ktorá sa prirodzene vytvára v tele pri metabolických reakciách. Ak je jeho metabolizmus narušený, dochádza k jeho nežiaducemu hromadeniu, zvýšeniu hladiny v krvnej plazme. Túto aminokyselinu v roku 1922 objavil nositeľ Nobelovej ceny Vincent Du Vigneaud a opísal ju ako toxickú látku. Až súčasné výskumy však ukázali, v čom spočíva jeho toxicita. V poruchovej metabolizácii, ktorú má na svedomí nedostatok kyseliny listovej spolu s vitamínmi B6 a B12 v našom organizme! Bez kyseliny listovej nemôže prebehnúť premena homocysteínu na neškodnú látku. Zostávajúce dva vitamíny – B6 a B12 – sú kofaktory enzýmov, ktoré túto premenu zabezpečujú. Bez ich podpory enzýmy strácajú funkčnosť a klesá výkon biochemických procesov, ktoré tieto enzýmy riadia a od ktorých závisí naše zdravie a život.
Nemetabolizovaný homocysteín preniká do krvi, kde sa hromadí a začína sa jeho patologické pôsobenie. Odnášajú si to najmä naše srdce a cievy.

Pokrm pre mozog

K zaujímavému poznatku dospel nedávno tiež tím profesora Smitha z oxfordskej univerzity. U pacientov so zníženými kognitívnymi funkciami, u ktorých výskumníci zaznamenali zvýšenú hladinu homocysteínu v krvnom sére, preukázali pri podávaní kyseliny listovej spolu s vitamínmi B6 a B12 zlepšenie vitálnych prejavov. Zaznamenali u nich podstatné spomalenie až úplné zastavenie straty pamäti. Výskumníci vo svojej rozsiahlej štúdii poukázali na závažný fakt, že zvýšenú hladinu homocysteínu súvisiacu s chronickým nedostatkom vitamínov skupiny B má viac ako polovica obyvateľov vyspelých krajín.
Pokiaľ teda nemá telo k dispozícii týchto vitamínov dostatok, homocysteín sa môže hromadiť a spôsobovať problémy. Ľuďom so zvýšenou hladinou homocysteínu v krvi preto odborníci odporúčajú užívanie tejto trojice vitamínov vo forme tzv. antihomocysteínového komplexu.  
Jedinečný efekt ich spoločného dosahu na znižovanie hladiny homocysteínu bol  pre kanadskú firmu Jamieson Laboratories podnetom pri rozhodnutí vyrobiť originálny prírodný výživový doplnok – Antihomocysteínový komplex. Synergické pôsobenie kyseliny listovej (800 µg) a vitamínov B6 (75 mg) a B12 (150 µg) v tomto výrobku pomáha redukovať nadmernú hladinu homocysteínu a pozitívne tak vplýva na zdravie srdcovocievneho systému. Napomáha znížiť riziko ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu, hypertenzie, predčasných potratov i porúch vo vývoji nervovej sústavy. Je zároveň aj účinnou prevenciou neurodegenerácie a demencie.
Antihomocysteínová terapia tak podporuje vitálne funkcie organizmu a zlepšuje kvalitu života až do vyššieho veku. Snahou výskumníkov pri príprave antihomocysteínového komplexu bolo nielen podporiť dosiahnutie vysokého veku, ale predovšetkým výživovou intervenciou na posilnenie funkcií srdca, mozgu a nervovej sústavy docieliť možnosť užívať si ho v plnom zdraví.Varovné príznaky nedostatku kyseliny listovej
• únava, roztržitosť, podráždenosť, nervozita, oslabenie pamäti
• nepokoj, pocity strachu, neistota, strata radosti zo života• poruchy spánku, rastu a trávenia, úbytok hmotnosti, anémia
• zápaly jazyka, sliznice úst a krvácanie ďasien
• predčasné šedivenie vlasov!
Predávkovanie kyselinou listovou môže zhoršiť vstrebávanie zinku, a tým znížiť jeho dostupnosť v organizme.

*Občianske združenie spotrebiteľov TEST založené v roku 1992 v Českej republike nakupuje všetky testované produkty tak ako bežní spotrebitelia – v maloobchodnej sieti. Ich výber prebieha teda nezávisle od výrobcov a dovozcov, výhradne na základe prieskumu trhu a priania spotrebiteľov. Testovanie výrobkov uskutočňuje v odborných laboratóriách a skúšobniach a s výsledkami testov oboznamuje spotrebiteľov prostredníctvom nezávislého časopisu dTest (od roku 2009 poskytuje svoje služby a informácie aj spotrebiteľom na Slovensku). Občianske združenie TEST je jediná organizácia v Českej republike a na Slovensku spĺňajúca najnáročnejšie kritériá pre zapojenie sa do medzinárodných testov. Objektívne testy publikované v časopise dTest uznáva aj Európska komisia.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby