Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24)

Populárny je názor, že latinský názov krasovlasu carlina etymolo-gicky súvisí s menom Karola Veľkého (742 – 814) alebo jeho me-novcom, cisárom Karolom V. (1519 – 1556). Oveľa pravdepodobnejšia však bude súvislosť s latinským slovom pre bodliak – carduus. Jeho varianty nájdeme v rôznych dialektoch románskych jazykov, napr. v talianskom carlina či cardlina, francúzskom carline, caroline alebo španielskom cardelina. Prostredníkom je azda latinský výraz cardelis alebo carduelis, priamo odvodený od carduus, a označuje sa ním aj stehlík, ktorý sa špecializuje na vyberanie semienok rastlín ako bodliak a lopúch. Druhový názov acaulis pochádza z gréckeho ἄκαυλος [akaulos], ktoré sa skladá zo záporky α- [a-] a substantíva καυλός [kaulos] – násada, brko, stonka, teda doslova „bezstonkový“. Výraz καυλός [kaulos] sa potom dostal do latinčiny ako caulis – byľ, kapustný hlúb alebo celkovo kapusta, a tak aj slovenský termín bezbyľový je presným prekladom adaptovaného latinského znenia druhového mena.

Carlina acaulis L. (krasovlas bezbyľový; pupava bezlodyžná) - Herba, Liečivé rastliny

1PhDr. T. Hamar, PhD. – 2Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby