Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24)

Rodové meno hadovníka bistorta pozostáva z dvoch prvkov – bis, dvakrát a torta, čo je particípiom slovesa torquere = točiť, krútiť a prekladá sa ako zakrútený alebo ohnutý. Názov teda odkazuje na skrútený vzhľad koreňa tejto rastliny, čo rešpektuje aj český názov, prípadne slovenský ľudový názov hadí koreň či užovník. Slovenské druhové meno väčší je presným prekladom latinského maior.

Bistorta major Gray (hadovník väčší; hadí kořen větší) - Herba, Liečivé rastliny

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby