Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24)

Latinský botanický názov tohto vysokého kra rastúceho v teplých oblastiach a často pestovaného v parkoch je arabského pôvodu. Pochádza z arabského slova [barbari], po slovensky Berberi a ide o súhrnné označenie pôvodných obyvateľov severnej Afriky hovoriacich príbuznými berberskými jazykmi (t. j. berberčinou) zo skupiny afroázijských jazykov. Druhové meno vulgaris, vulgare často ᴀguruje ako prívlastok dobre známych a často používaných rastlín. Doslovný preklad adjektíva znie ľudový a je odvodený od podstatného mena vulgus – ľud. Nezriedka odkazuje aj na kozmopolitný charakter výskytu rastlinného druhu.

Berberis vulgaris L. (dráč obyčajný; dřištál obecný) - Herba

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby