Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (24)

Avena sativa L. (ovos siaty; oves setý) Latinské slovo avena = ovos predstavovalo súčasť základnej slovnej zásoby v starovekom Ríme. Podľa Plinia bol ovos u Rimanov zná-mou plodinou, no ako hlavný zdroj potravy slúžil skôr v oblastiach severne od Álp. Rimania ho skôr využívali spracovaný na kašu ako dietetickú stravu v prípade ochorenia. Používal sa aj ako krmivo pre dobytok a často sa považoval za burinu. Je to slovo indoeurópskeho pôvodu a svoje pendanty má aj v slovanských jazykoch, napr. slovenské slovo ovos má s latinským avena spoločný etymologický pôvod. Druhové meno sativus, a, um (doslovný preklad – siaty) je v botanickej nomenklatúre nemylným indikátorom toho, že rastlina zastáva význam v agrikultúre ako potravina alebo kŕmna plodina a bola vypestovaná zo semena.

Avena sativa – Colchicum autumnale Avena sativa – Colchicum autumnale. Autor: M. GajdošováPhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby