Lymská borelióza je spirochetálna infekcia spôsobená druhmi rodu Borrelia (B. burgdorferi, B. afzelii, B. garinii, B. bavariensis a B. spielmanii), ktoré sú prenášané kliešťom Ixodes ricinus (kliešť obyčajný, Ixodidae). Pre oblasti Severnej Ameriky je typický výskyt B. burgdorferi. Tento druh sa nachádza aj v Európe, ale je menej prevalentný v porovnaní s B. afzelii a B. garinii, ktoré sú v Európe hlavnými patogénnymi druhmi. Do ľudského organizmu sa patogén dostáva výlučkami infikovaného kliešťa po uhryznutí. Najčastejším prejavom infekcie je erythema migrans, červená vyrážka s bledým stredom, široká približne 15 cm, ktorá vznikne niekoľko dní po infikovaní. Infekcia však môže byť aj atypická – bezpríznaková. Infekcia sa môže diseminovať aj do ďalších orgánov a tkanív a spôsobovať komplikácie, ktoré najčastejšie postihujú nervový a pohybový systém. Diagnóza by mala byť určená na podklade epidemiologickej anamnézy, klinického obrazu a výsledkov pomocných vyšetrení, vrátane sérologických. Štandardná farmakologická liečba je založená na aplikácii antibiotík (doxycyklín, cefuroxim, amoxicilín, klaritromycín, prípadne azitromycín). Odporúčaná doba medikácie je 21 dní, ale v závislosti od závažnosti ochorenia môže trvať aj dlhšie. Po niekoľkých mesiacoch sa odporúča opakovanie medikácie. Očkovacie látky pre človeka sú v štádiu výskumu a klinických štúdií, problémom je variabilita a neustála zmena povrchových antigénov borélií. Jediná komerčne dostupná vakcína v zahraničí (Lymerix) bola pred niekoľkými rokmi stiahnutá z trhu pre svoje nežiaduce účinky. Ďalšia vakcína VLA15 je po druhej fáze klinických štúdií na ľuďoch, ktorí podstúpili očkovanie proti lymskej borelióze. Účinnosť očkovacej látky pritom vyčíslili medzi 71,4 % a 96,4 %.

Lymská borelióza patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia šírené kliešťom na severnej pologuli (Severná Amerika, Európa, Ázia). Prírodná liečba boreliózy zatiaľ nie je známa. V doplnkovej liečbe sa však často využívajú rastliny s antibaktériovým, protizápalovým účinkom a priaznivým účinkom na pečeň a obličky. V prípade chronických prejavov boreliózy, ako je artritída, možno aplikovať rastliny používané v doplnkovej liečbe zápalových ochorení pohybového systému.

(celý článok v printovom časopise)

PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby