Etymológia latinského armoracia či armoracium je veľmi nejasná. Hoci rastlina bola známa už oveľa skôr, tento názov sa používa len od 1. stor. n. l. a kedysi sa odvádzal od, žiaľ, neexistujúceho gréckeho ἄρμορακία [armorakía]. Skutočný pôvod slova armoracia teda ostáva nevyjasnený a jeho rekonštrukcia môže byť pomerne zložitá. Latinský výraz však prežil v románskych jazykoch v silne modifikovanej podobe, často s počiatočnou metatézou, ako vidieť v talianskom ramolaccio alebo v španielskom remolacha. Zaujímavá je aj spojitosť s výrazmi ramolas a rémola v jazyku picard či rouchi z oblasti severného Francúzska a belgického Valónska.

ChrenV týchto výrazoch môžeme nájsť pôvod názvu omáčky remuláda, do ktorej sa pridával aj chren. Výraz rusticanus, podobne ako rusticus, znamená doslova vidiecky alebo sedliacky. Ide o adjektívum odvodené z podstatného mena rus, čo znamená vidiek, gazdovstvo či pole, čo môže tiež odzrkadľovať výskyt rastliny. Táto bylina sa totiž často vyskytuje na brehoch potokov, na zboreniskách a pasienkoch a zároveň je jej ľudové upotrebenie veľmi široké.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby