Tradičná medicína má dlhú históriu. Predstavuje súčet vedomostí, zručností a praktík založených na teóriách, presvedčeniach a skúsenostiach pochádzajúcich z rôznych kultúr (či už sú vysvetliteľné alebo nie), ktoré sa používajú na udržiavanie zdravia, ako aj na prevenciu, diagnostiku, zlepšenie alebo liečenie fyzických či psychických chorôb. Rastlín, ktoré sa využívajú v tradičnej medicíne, je nespočetne veľa, my sa však zameriame len na jeden rod, a tým je Maytenus.

Náš príspevok sa zaoberá predovšetkým druhmi z Južnej Ameriky, ktoré sú častejšie spojené s pojmom „chuchuhuasi“. S týmto pojmom sa spájajú okrem M. macrocarpa aj druhy M. krukovii (M. chuchuhuasha), M. laevis, M. ebenifolia, M. boaria a M. guyanensis. Niektoré zdroje uvádzajú aj M. ilicifolia.

Rod Maytenus patrí do čeľade bršlencovité (Celastraceae). Tento rod obsahuje 850 – 1300 druhov, pričom identifikovaných je približne 400. Sú distribuované po celom svete, najmä v tropických a subtropických regiónoch, Číne, Afrike, Paraguaji, Brazílii, Argentíne, Uruguaji, južných oblastiach Saudskej Arábie a ďalších krajinách. Názov Maytenus je odvodený od slova „maytén“, ktoré používa populácia „Mapuche“ z Čile a v preklade znamená „človek zeme“. S týmto rodom sa spája mnoho využití v medicíne, ako napríklad liečba žalúdkových vredov. Preukazujú aj množstvo účinkov, a to najmä protizápalové, analgetické, antialergické a protinádorové, pričom z rastlín sa pre tieto účely zbierajú hlavne korene, kôra a listy.

...

A. Hrebenárová, M. Páleníková


Predplatné

Sponzori

Inzercia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby