Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (22)

Veronika nemá ani dostatočne vysvetlený, ani bezpečne etymologicky podchytený pôvod svojho rodového mena. Existuje názor, že ide o slovnú hračku, v pôvodnej podobe vera unica medicina – jediný pravý liek, pretože veronike často prisudzovali apotropaické vlastnosti proti čarodejniciam, bleskom, zraneniam či moru. Táto teória však nekorešponduje so žiadnym etymologickým postupom. Vo väčšine prípadov sa názov dáva do súvislosti so svätou Veronikou (1. stor. n. l.), a to azda preto, že kvety niektorých európskych druhov sú istým spôsobom podobné Veronikinej šatke, na ktorej podľa legendy zanechal Kristus cestou na Golgotu odtlačok svojej tváre. Takto by sme mohli odvodzovať meno Veronika, lat. Veronica či Berenice, z gréckej podoby Βερενίκη [Bereníké] alebo Φερενίκη [Fereníké], čo sa skladá z tvarov φέρω [feró] nesiem a νίκη [níké] víťazstvo, teda doslova „nositeľka víťazstva“. Latinské Veronica bolo zrejme ovplyvnené frázou z cirkevnej latinčiny veraicon – skutočný obraz, odkazujúc na spomínanú legendu o sv. Veronike. Druhový prívlastok officinalis poukazuje na liečivé vlastnosti rastliny.

Veronica officinalis L. (veronika lekárska; rozrazil lékařský)

T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta,Ústav cudzích jazykov,

Univerzita Komenského v Bratislave,Filozofická fakulta, Katedra klasickej a semitskej filológie


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby