Anglický lekár Edward Bach, M.D. (1886 – 1936) pracoval od roku 1919 ako bakteriológ v nemocnici v Londýne. Zaoberal sa štúdiom črevných chorôb, pri ktorých izoloval 7 druhov črevnej flóry a pripravil z nich nozódy (lieky, ktoré sú pripravené z materiálov vzťahujúcich sa k určitej chorobe), ktoré sa dodnes uplatňujú ako Bachove nozódy v homeopatii.

Pri tomto štúdiu dospel k záveru, že každého jedinca môžeme liečiť podľa jeho konkrétneho psychického založenia a nielen podľa jeho telesnej choroby. Po prekonaní ťažkého onkologického ochorenia sa roku 1928 rozhodol pre smer, v ktorom si stanovil cieľ preštudovať možnosť náhrady nozód rastlinami a študovať nové spôsoby prípravy rastlinných extraktov. Roku 1931 uverejnil prácu Heal Thyself (Trpíš len sebou samým), v ktorej uverejnil svoju životnú filozofi u a predstavu o hlavných príčinách chorôb. Prihlásil sa k holistickému smeru v medicíne. V období 1930 – 1936 uskutočnil veľa ciest po anglickom vidieku, na ktorých sa zaujímal a sledoval vplyv kvetov na psychické diagnózy. Preštudoval kvety a pripravil kvetové esencie z repíka lekárskeho, osiky, buka lesného, zemežlče, rohoblizníku, slivky, čerešne, pagaštanu konského, čakanky obyčajnej, plamienky plodnej, jablone, brestu, horčeka horkého, útesovca európskeho, vresu, cezmíny ostrolistej, zemolezu kozieho, hrabu obyčajného, netýkavky, smrekovca opadavého, čarodejky škvrnitej, horca roľného, duba, olivy, európskej, borovice lesnej, pagaštanu pleťového, devätorníka peniažtekového, skleranta ročného, bledavky okolíkatej, gaštanu jedlého, železníka lekárskeho, viniča hroznového, orecha kráľovského, perutníka močiarneho, ruže šípovej, stoklasu konáristého, vŕby bielej – teda celkovo 38 rastlín, z esencií ktorých liečil 7 skupín chorôb (strach, neistotu, nedostatok záujmu o prítomnosť, osamelosť, chorobu tých, čo podliehajú rôznym názorom a vplyvom, skľúčenosť a beznádej a prílišná starostlivosť o blaho iných). Základné princípy svojej liečby, metódy prípravy kvetových esencií a výsledky s prvými dvanástimi kvetovými esenciami uverejnil roku 1933 v monografi i Twelve Healers and Other Remedies (Dvanásť liečiteľov a ďalšie prípravky). Stala sa základným dielom, ktoré ukázalo, že kvetové esencie sú liečivá sila prírody a tvoria nový systém v alternatív-nej medicíne.

Roku 1934 Bach spolu s Norou Weeks otvorili laboratórium a ambulanciu v Mont Vernon v dedinke Brighwell-cum-Sotwell (Oxfordshire), ktoré sú dnes známe ako Bach Centrum. Jeho prácu, výsledky a život opísala v biografi i Nora Weeks Medicínske objavy dr. Bacha (1983). Začiatkom roka 1935 sa u neho aktivovalo onkologické ochorenie, ktorému vo veku 50 rokov podľahol.

Liečenie Bachovými kvetovými esenciami dnes zaraďujeme ako alternatívny systém liečby najmä psychických chorôb, ktorý je veľmi populárny nielen v Anglicku, ale najmä v USA, Nemecku a Rusku.

Dr. h. c., prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby