Narodila sa v Prešove. Po ukončení gymnázia v rokoch 1979 – 1984 absolvovala 2. stupeň vysokoškolského vzdelania na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. V rokoch 1991 – 1993 absolvovala kvalifikačnú atestáciu Farmaceutické technologické postupy na Inštitúte lekárov a farmaceutov v Bratislave. V roku 1989 nastúpila do Západoslovenských hydinárskych závodov, š. p., Trnava, pracovisko Cífer na úsek Biotechnológií ako výskumný pracovník. S tímom pracovníkov pod vedením Dr. Michálka riešili problematiku vaječných škrupín a ich využitia vo veterinárnej a humánnej medicíne. V spolupráci s firmami Slovakofarma Hlohovec, Gull Holandsko a Národným ústavom reumatických chorôb Piešťany sa podieľala na výrobe a testovaní lieku na báze prírodného vápnika. Stála pri vzniku akciovej spoločnosti BIOMIN, a. s., Cífer, kde pôsobila na výrobnom úseku ako technológ, neskôr vedúci výroby a osoba zodpovedná za výrobu liekov, či medicínsky riaditeľ a výkonný riaditeľ. Registrovala a zaviedla priemyselnú technológiu výroby lieku na báze vaječných škrupín. Podieľala sa na technologickej výrobe a uvedení na trh výživových doplnkov BIOMIN, a. s., na báze vaječných škrupín pod ochrannou známkou OVOVITAL a výživových doplnkov obohatených o prírodné vitamíny. Tento rad produktov na prírodnej báze bol v roku 2002 ocenený medailou Slovak Gold za jedinečný slovenský inovatívny prístup vo výrobe a súčasne riešenie prevencie mineralizačných porúch u žien v období menopauzy. Zameriava sa naďalej na problematiku výživových doplnkov rastlinného pôvodu. V rokoch 2015 – 2018 bola zodpovedným riešiteľom projektu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR: Výskum inovatívnych liekových foriem a technologických postupov pri ekologickom spracovaní vaječných škrupín. Aktuálne od roku 2019 riadi spoločnosť VULM, spol s r. o., v Bratislave.

Redakcia

 


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby