Rodové meno trigonella je gréckeho pôvodu a pochádza zo slova τρίγωνον [trigónon] trojuholník a sufi x ella je charakteristickým znakom latinských deminutív. Preklad mena rastliny je trojuholníček, avšak odborná literatúra sa nezhoduje na tom, či trojuholníkový tvar motivujúci vznik mena rastliny poukazuje na tvar listov, plodov či kvetov danej rastliny, ktoré trojuholník pripomínajú len vágne.

Druhové meno rastliny sa skladá z podstatného mena foenum – seno a prídavného mena graecum – grécke. Vďaka charakteristickej vôni kumarínu obsiahnutého v rastline pripomína rastlina vôňou čerstvé seno. Prívlastok graecum získala rastlina pravdepodobne vďaka tomu, že bola rímskemu svetu predstavená práve Grékmi.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby