Už v antike sa na označenie lipy používalo latinské slovo tilia. Etymológia daného slova je napriek jeho hojnému výskytu nejasná a predpokladá sa, že pochádza ešte z predrímskych čias, keď sa ním označovali listnané stromy rôznych rodov. Druhové meno platyphyllos bolo priradené k rastline ešte pred Linném.

Grécke kompozitum πλατύφυλλος [platyfyllos] je textovo doložené už v Aristotelových dielach a pozostáva z prídavného mena πλατύς [platys] široký a podstatného mena φύλλον [fyllon] list. Jeho doslovný preklad je širokolistý.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby