Povzbudivé pochutiny spravidla obsahujú kofeín alebo jemu podobné látky. Používajú sa na prípravu alebo výrobu nealkoholických nápojov. Povzbudivé pochutiny sú požívatiny s výraznou chuťou a vôňou, s povzbudivým účinkom na tráviacu alebo nervovú sústavu, zvyčajne s nižšou výživnou hodnotou. O čaji a káve sme písali v čísle 4, 5/2019. Bezkofeínovou alternatívou namiesto kávy a čaju sú kávoviny.

V záverečnej časti seriálu sa zmienime o rastlinách, z ktorých sa vyrábajú pochutiny neobsahujúce kofeín.

Kávoviny

Vyrábajú sa ako kávové prísady a obilné kávy. Kávové prísady sú určené na prípravu bielej kávy, aby mala lepšiu chuť, väčšiu hustotu a tmavšie sfarbenie. Spracúva sa najmä koreň čakanky obyčajnej siatej (Cichorium intybus L. subsp. sativum (DC.) Janchen), repy obyčajnej cukrovej (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris provar. altissima (Doell) Helm)zrno obilnín. Sušením a pražením čakanky vzniká cigória. Z cukrovej repy sa pripravuje tzv. repovka, ktorá poskytuje sladší extrakt s obsahom cholínu.

Obilné kávoviny sú náhradky za pravú kávu. Na základe technologického postupu výroby sa rozlišuje: pražené obilie bez predchádzajúceho napučiavania. Výrobok nemá veľkú fyziologickú hodnotu a nemôže sa označovať ako obilná káva, ale iba ako pražený jačmeň, pražená raž a pod., pravé obilné kávoviny vyrobené z napučaného a potom praženého obilia, sladové kávy vyrobené z jačmenného sladu.

Čakanka

Na spracovanie sa používa koreň čakanky obyčajnej siatej (Cichorium intybus L. subsp. sativum (DC.) Janchen). Táto v prírode trváca, v poľných podmienkach pestovaná ako jednoročná rastlina dorastá vo výšky 0,3 – 1,3 m. Koreň je žltkasto biely, hrubý, vretenovito kolovitý. Vyšľachtené odrody majú tvar buľvovitého koreňa, ktorý sa čistí, reže a spracúva pražením a mletím, prípadne granuláciou extraktu, z ktorého sa vyrábajú instantné bezkofeínové náhrady kávy.

Doc. Ing. M. Habán, PhD. – doc. Ing. M. Habánová, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby