Pohánka dnes zažíva výraznú renesanciu a zaraďujú ju do svojho menu aj v tých najlepších reštauráciách, hoci v minulosti bola základom stravy chudobných. Zmapovali sme jej cestu na náš tanier.

Napriek záujmu médií, prominentných šéfkuchárov a masy zdravo sa stravujúcich zostáva pohánka desaťročia zahalená v romantických mýtických príbehoch. Skúsme pootvoriť dvere overeným historickým súvislostiam a porovnať ich s tým, čo sa u nás vytrvalo traduje. Pohánka vraj pochádza zo stepí strednej Ázie a k nám ju priniesli Tatári počas ich plienenia v 13. storočí. Dôkazom má byť aj to, že ju na východe Slovenska volajú tatarka, a samozrejme, názov súvisí s tým, že Tatári boli pohania. Znie to všetko síce veľmi uveriteľne a pekne to všetko do seba zapadá, ale tento otrepaný príbeh je scestný mýtus. Čo teda dnes skutočne vieme?

Pôvod pohánky a jej (roz)šírenie

Genetické analýzy ukázali, že oba významné doposiaľ pestované druhy pohánky pochádzajú z dnešnej juhovýchodnej Číny, kde boli vyšľachtené z divo rastúcich druhov. Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum) pochádza z podhorského územia východného Tibetu a pohánka tatárska (Fagopyrum tataricum) z divo rastúcej populácie rozšírenej v Tibete a v susediacej severozápadnej časti provincií Yunnan a Sečuán. Vďaka dobrej odolnosti voči chladu a nenáročnosti na kvalitu pôdy je pohánka dodnes nenahraditeľnou zložkou stravy práve v Tibete. Pohánka sa v Číne pestovala vo veľkom už pred 2500 rokmi o čom svedčí zápis v staročínskej knihe Shen Nong Shu (3 – 4. stor. pred n. l.). Najstaršie archeologické nálezy jej semien pochádzajú z jednej z prvých slávnych čínskych dynastií – zo západnej dynastie Han (206 stor. pred n. l. – 8 stor. n. l.). Z Číny sa šírila na východ – cez Kórejský polostrov až do Japonska, kde sa natrvalo udomácnila a stala sa súčasťou miestnej kuchyne, ale našla si cestu aj na západ. Najprv do hornatých oblastí Indie, Pakistanu, neskôr až do Levantu a Stredomoria, najmä pozdĺž hodvábnej obchodnej cesty, na ktorej sa začalo obchodovať medzi Čínou a Európou už pred 2000 rokmi.

...

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby