Liečivé rastliny 3/2019PharmDr. S. Bittner Fialová, PhD.

Prírodné liečivá v geriatrii a riziká vzniku interakcií
Natural remediesin geriatrics and risksfordruginteractions
Naturheilmittelin der Geriatrie und dieGefahr von Arzneimittelwechselwirkung


Ing. V. Štalmach:
Aby sme lepšie videli... Aksamietnica vzpriamená - Tagetes erecta L.
To see better... Mexican marigold   Tagetes erecta L.
Damit wir bessersehen...   Aufrechte Studentenblume   Tagetes erecta L.

Doc. Ing. I. Šafránková, Ph.D.:
Choroby léčivých, aromatických a koreninových rastlín v záhradkách (21). Choroby a škudci kosatce nemeckého
Medicinal, aromatic and seasoning plants' diseases in back-gardens (21). Diseases and pests of the German bearded iris (Iris x germanica)
Heil-, Aroma- und Gewurzpflanzenkrankheiten in Schrebergärten (21). Krankheiten und Schädlinge der Deutschen Schwertlilie (Iris  x germanica)

PharmDr. E. Kurín PhD.:
Citrus medica - citrusový poklad z Korziky
Citrón (Citrus medica)   a citrus gem from Corsica
Cedrat (Citrus medica)   ein Zitrusschatz aus Korsika

Zo zahraničnej tlače: PharmDr. L Farkaš:
Mäta v liečbe dráždivého čreva
Mint in the irritable bowel therapy
Minze in der Reizdarmtherapie

Doc. RNDr. M. Mikuš, CSc.:
Brokolica
Broccoli
Brokkoli

Doc. Ing. M. Habán, PhD., doc. Ing. M. Habánová, PhD.:
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9)
Food for the delight   itsusein nutrition andgastronomy(9)
Genussmittelund ihre Nutzunginder Ernährungund Gastronomie (9)

Ing. Katarína Kaffková, Ph.D.:
Viola philippica - fialka z Tokia
Viola philippica -  aviolet from Tokyo
Viola philippica  - ein Veilchen aus Tokio

MUDr. K. Mika:
Od rastliny k človeku (XC). Ostružina černicová (černica)   ostružiník krovitý - Rubus fruticosus L agg. (Rosaceae)
From plant to man (XC). Blackberry   Rubus fruticosus L. agg. (Rosaceae)
Von der Pflanze zum Menschen (XC). Brombeere   Rubus fruticosus L. agg. (Rosaceae)

Doc. PharmDr. Sz. Czigle, PhD., Mgj. I. Tóth, PhD.:
Ginkgo biloba-  najúspešnejšia liečivá rastlina súčasnosti (3) Prvé písomné pamiatky o použití ginka v západnej medicíne
Ginkgo biloba the most successful medicinal plantof ourtimes (3). First written evidenceof Ginkgo use in Western medicíne
Ginkgo biloba dieerfolgreichste Heilpflanze derGegenwart (3). Erste schriftliche Nachvreise uber deň Gebrauch von Ginkgo in der westlichen Medizin

 

Ing. J. Pížl:
Stopové prvky ako zdroj zdravia a vitality pre rastliny i človeka
Trace elements as a health and vitality source for plants and humans
Spurenelemente als eine Gesundheits- und Lebenskraftquelle fur Pflanze und Mensch

 

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.:
Významné osobnosti farmácie, botaniky a fytoterapie: Pierre Magnol
Eminent personages of pharmacy, botanyand phytotherapy: Pierre Magnol
Hervorragende Personlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Pierre Magnol

 

PhDr. T. Hámor, PhD., Mgr. I. Lábaj, PhD.:
Analýza latinských pomenovaní liečivých rastlín (18). Rosmarinus officinalis - Salvia officinalis
Medicinal plants' Latín scientific botanical names analysis (18). Rosmarinus officinalis -  Salvia officinalis
Analyse lateinischer Heilpflanzennamen (18). Rosmarinus officinalis -  Salvia officinalis

 

Pozvánka:
Výstava léčivých rostlin v Brně
Medicinal plants exhibition in Brno
Heilpflanzenausstellungin Brno

 

Redakcia:
Rastlinní nestori zdravia

You-Tube kanál Herby

Kanál Herby