Vyplýva to z výsledkov Allensbacher Demoskopie. Väčšia časť opýtaných žien potrebuje viac ako 8 hodín nočného spánku. Podľa tohto výskumu patrí len 39 % mužov k „dlhospáčom“, takmer 1/10 z nich opýtaných len 6 hodín nočného spánku. Pre väčšinu ľudí znamená spánok osvieženie, oddych a podľa ich názoru je potrebný pre zdravie. Pre inú, menšiu skupinu, sa spánok spája s nepríjemnosťami: 15 % obyvateľstva trpí poruchami spánku, 13 %  rušia ťažké sny, pre 1/10 opýtaných je spánok len stratou času.

Skupina dlho spiacich

Údaje podľa demoskopického dotazníka

Muži                                                              ženy

11                        nad 9 hodín                          15

28                       8 – 9 hodín                           37

28                       7 – 8 hodín                           28

25                     6 – 7 hodín                             15

8                 menej ako 5 hodín                        5

Čo predstavuje spánok pre skupinu „krátkospiacich“ (v %):

89 %            oddych,osvieženie,

78 %            dôležitý pre zdravie,

62 %            uvoľnenie od stresu,

56 %            dôležitý pre vitalitu,

37 %            pokoj,

35 %            nepríjemné sny,

32 %            pôžitok,

15 %            poruchy spánku,

13 %            ťažké sny,

12 %            luxus,

11 %            záhaľka, lenivosť,

11 %            spánok má čosi zo smrti,

10 %            strata času.

Deutsche Apotheker Zeitung 143, 2003, 15, 8/1688.

RNDr. L. Súkeník