Keď deti zle spia, príčina môže spočívať aj v pití kolových nápojov s obsahom kofeínu. Americkí vedci zistili, že už nepatrné množstvá kofeínu stačia na vyvolanie porúch spánku – spánok nie je dostatočne hlboký.

Charles Pollack a David Bright z Univerzity Ohio vyšetrovali 191 amerických  žiakov 7. až 9. triedy na súvislosť medzi príjmom kofeínu a spánkom. Za 14 dní si viedli žiaci denník, v ktorom si zaznamenávali čas zaspávania, zobúdzania, častosť prerušovania spánku, konzumácia kofeínových nápojov.

Výsledky sledovania:

Žiaci konzumovali priemerne 63 mg kofeínu, čo zodpovedá polovici šálky s kofeínom. Boli však aj takí, ktorí denne konzumovali 800 mg kofeínu – teda cca 6 šálok. V tejto skupine žiakov bola dĺžka spánku zreteľne kratšia a jeho kvalita sa znížila. Už aj dávka 63 mg zapríčinila častejšie prebúdzanie a neschopnosť opäť zaspať. Konštatovalo sa, že čím viac sa konzumuje kofeín, tým viac sa skracuje dĺžka spánku a zhoršuje jeho kvalita

Vedúci tejto štúdie odporúčajú zákaz predaja kofeínových nápojov v školách z vyššie spomínaných dôvodov a taktiež preto, že kofeín má aj iné nepriaznivé účinky na organizmus detí a mládeže.

 

Deutsche Apotheker Zeitung 143, 2003, 3, 8/172