Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Cenník inzercie na internetových stránkach Liečivé rastliny

1. Bannerová reklama (GIF) vľavo do 200 x 200 px na 2000 zobrazení - 100 Eur

2. Bannerová reklama (GIF) vľavo do 200 x 100 px na 2000 zobrazení - 50 Eur

3. Bannerová reklama (GIF) dolu (pod článkami) do 700 x 100 px na 2000 zobrazení - 150 Eur

4. Interaktívna reklama (SWF a pod) - dvojnásobok ceny

5. Iné umiestnenie a zvýšený počet opakovaní - podľa dohovoru

Inzerciu dodá objednávateľ