Vážená pani, vážený pán, v  mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na:

2. medzinárodnú vedeckú konferenciu:

Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

(6. – 7. september 2011)

 

16. pracovný deň

Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti

a

17. odborný seminár s medzinárodnou účasťou:

Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín

(8. september 2011)

 

Podrobné informácie sú prílohou e-mailu. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie v Nitre, na Slovensku.

Za organizačný výbor  Miroslav Habán a Milan Macák.

 


 

Dear Colleague,

We are pleased to invite you to take part in:

2nd International Scientific Conference:

on Medicinal, Aromatic and Spice Plants

(September 6 – 7, 2011)

 

16th Workshop of the Section of Natural Drugs of the Slovak Pharmaceutical Society

and

17th Specialized Seminar with International Participation:

Actual Aspects of Growing, Processing and Use of Medicinal, Aromatic and Spice Plants

(September 8, 2011)

 

More detailed information is provided in 1st Circular.

We look forward to receiving confirmation of your participation and hope you will be able to join us in Nitra- Slovak Republic.

Yours sincerely,

Miroslav Habán and Milan Macák

 


 

{edocs}pdf/2011-cirkular-nitra.pdf,1050,1480{/edocs}


Stránka o konferencii