Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Predplatné časopisu Liečivé rastliny na rok 2012

Milí čitatelia a predplatitelia,
náš časopis Liečivé rastliny / Léčivé rostliny má dlhoročnú tradíciu a  nezastupiteľné miesto medzi  periodikami a čitateľmi. Dokazujete nám to nielen vo svojich listoch, ale aj dlhoročným predplatným (mnohokrát viac ako 2 desaťročia), a to nás zaväzuje pokračovať v diele.  Sme odhodlaní vydávať časopis Liečivé rastliny/Léčivé rostliny v doterajšej periodicite. Považujeme však za potrebné priblížiť vám situáciu v našej práci.

Už niekoľko rokov sme napriek viacnásobnému zvýšeniu cien a následne nákladov, ktoré sa premietli do ceny papiera, tlačiarenských nákladov, distribúcie, poplatkov z predplatného (poštových poukážok a tiež bankových prevodov) a v konečnom dôsledku poštovného – ktoré sme doposiaľ znášali sami zo svojich prostriedkov – nezohľadňovali v cene časopisu. Predplatné a tržba za predané výtlačky nepokrývajú tieto náklady úplne, aj keď sa snažíme zabezpečiť dostatočné finančné zdroje. Uvažujeme preto o zvýšení predplatného na rok 2012, a obraciame sa na vás s prosbou o pochopenie. Cenu starostlivo zvážime a v poslednom tohtoročnom čísle bude priložená zloženka na budúcoročné predplatné.

Vieme, že súčasná ekonomická situácia dolieha na každého, ak sa však rozhodnete aj naďalej odoberať časopis Liečivé rastliny / Léčivé rostliny, vopred vám vyjadrujeme našu vďaku. Budeme sa snažiť naďalej vydávať časopis Liečivé rastliny tak, aby ste s ním boli stále spokojní.

S úctou a vďakou

vydavateľstvo a  redakcia

 

Ako sme avizovali v predchádzajúcom čísle, v tejto situácii sme nútení prikročiť aj k zvýšeniu ceny predplatného na 10 € za celý rok. Cena pre predplatiteľov bude zvýhodnená:
predplatné za číslo:          1,66 €
predaj v stánku za číslo:      2 €    

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň.

Home Odkazy Novinky Liečivých rastlín Pripravujeme Predplatné časopisu Liečivé rastliny na rok 2012