Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

M. Harmanský - gratulácia k 50. výročiu

Ďakujeme čitateľovi M. Harmanskému zo Sniny


Milan Harmanský, Snina

HERBA, spol. s.r.o.,
P.O.Box 53
837 53 Bratislava 37

Snina 15.03.2013

VEC: Blahoželanie

 

Vážená spoločnosť,

v úcte k jubilantovi a k oslave pri príležitosti 50. výročia časopisu „Liečivé rastliny" Vám prajem v mojom mene veľa zdravia, síl, úspechov a šťastia do ďalšej doby dlhodobého jestvovania s prínosom kvality trendu úžitku pre svojich priateľov, dopisovateľov, čitateľov, ako konkrétne aj pre mňa, keď navyše mi dovoľte Vám aj iným štýlom zablahoželať a to vo forme poézie mojej básne pre Vás pod názvom „Večne žiarivá", ktorú Vám spolu s textom v prílohe posielam. Verím a som pevne presvedčený, že Vás poteší a vzpruží na celý Váš i môj život.

S úctou Váš dlhoročný obojstranný priateľ.

Prílohy: Moja poézia pre nás „Večne žiarivá" k Vášmu jubileu


 

VEČNE ŽIARIVÁ

Milan Harmanský


Od východu hviezda žiari,
prináša nám skvelé dary.

Zdravie, krásu prinavráti,
buďme ľudia kamaráti.

Preto slávne naše rady,
pre cit v šťastí prvoradý.

Buďme dobrí sami k seba,
keď nás pozvú, pribehneme.

Pribehneme, potrasieme,
ruku v ruke pritisneme.

A tak veľa nápadov,
od nás, pre nás k naším snom.

Zato telo byť fit hlási,
od radosti i od špásy.

A tak veru naozaj,
dobrým ľuďom úctu daj.

Oslavuj a radosť maj -
k jubileu rád Vás mám.

Napísané z príležitosti 50. výročia časopisu „Liečivé rastliny" - Rok 2013

Home Odkazy Napísali... M. Harmanský - gratulácia k 50. výročiu