Ľudoví liečitelia

Mária Dreveňáková

10. 4. 1878 - 21. 11. 1962, Liesek

45 rokov pôsobila ako pôrodná baba v troch oravských obciach. Pod menom „pani baba z Liesku“ sa stala jednou z najvyhľadávanejších ľudových liečiteliek na Slovensku. „Diagnózu“ určovala dotykom ruky na žily a tepny pacentov. Hlavným liečebným prostriedkom boli rastliny, ktoré doporučovala pacientom. Každému pacientovi ukázala rastlinu, akú potreboval, povedala mu i miesta, kde rastie. Denne prijala priemerne 30 pacientov popri pôrodoch.