Ľudoví liečitelia

František Vojtíšek

10. 11. 1897 – 11. 9. 1981, Bratislava

Vyučil sa u svojho otca, krajčíra pánskych nohavíc, spolu so svojimi dvoma staršími bratmi. Ako osemnásťročný zanechal remeslo a odišiel k svojmu strýkovi – homeopatovi do Viedne. (Homeopatia je spôsob liečenia, pri ktorom sa kladie dôraz na podobnosť medzi vonkajším prejavom choroby a účinkom pripraveného lieku. Platí tu zásada, že rovnaké sa lieči rovnakým – seroterapia.) Tu pomáhal pripravovať rastlinné extrakty vylúhovaním a lisovaním. Naučil sa riediť „potencovať“ kvapalné extrakty, získané najčastejšie z rastlín.

Štefan Kubičkö

15. 8. 1912 – 15. 8. 1983, Selice

V skupine tzv. „správkarov“ – naprávačov porušených kostí, svalov a kĺbov má pevné miesto „Pišta báči“ gazda zo Selíc. Vrodený cit v prstoch a kĺboch pravej ruky vytvoril predpoklady pre túto činnosť. Jeho úspechy už ako šestnásťročného boli také výrazné, že do Selíc začali prichádzať pacienti zo širokého okolia. Priemerný počet pacientov cez deň sa pohyboval okolo čísla 130. Po smrti jeho sestry, ktorá mu viedla domácnosť, starali sa o neho susedia Czizmádyovi. Domnienka, že vedomosti o anatómii človeka štúdiom kníh, je nepravdepodobná, lebo až do konca svojho života bol úplným analfabetom.

Anastázia Hrušovská

Červený Kláštor

Narodila sa ako trináste dieťa v rodine tesára neďaleko Červeného Kláštora. Pre nedostatok pracovných príležitostí sa rodičia presťahovali do južnej časti Marmarošskej župy (dnešného Rumunska). Už ako 13-ročné dievča zarábala tým „že učila panské deti hovoriť po nemecky“. Takto sa dostala i do rodiny lekára, čo mal chorého syna, ktorého vyliečila rastlinkami. Anastázia Hrušovská rozlišuje a poznáva účinky  rastlín od útleho detstva. Za prvej republiky sa vrátila na Slovensko a usadila sa  s vlastnou rodinou v Spišskej Teplici pri Poprade, kde pôsobí takmer 40 rokov ako uznávaná ľudová liečiteľka. Denne ju navštevuje priemerne 40 pacientov.

František Gíreth

Stará Bôrová pri Martine

Detstvo prežil v horárni na Starej Bôrovej pri Martine, kde býval jeho otec ako horár v službách baróna Révayho. Ako sedemnásťročný chlapec robil už faktora pri drevorubačoch pre firmu Schlezinger. Svoju „schopnosť liečiť magnetizmom“, ktorý mal v rukách, objavil náhodne ako tridsaťročný muž, keď na návšteve u svojho priateľa Kohúta v Diakovej prišiel k posteli jeho syna, ktorý mal vysoké horúčky a zápal pohrudnice. Chlapca chytil mimovoľne za ruku a po chvíli cítil, že pacientovi klesla teplota, prebral sa z bezvedomia a očividne ožil. Ku chlapcovi prichádzal pravidelne dva razy do týždňa a ten o mesiac celkom vyzdravel. Od toho prípadu prešlo päťdesiat rokov, počet pacientov vzrástol niekoľko desiatok tisíc. Liečebnými úspechmi, spôsobom života, nezištnou pomocou, skromnou dobráckou povahou si získal obdiv a úctu, akú nemal a nemá žiadny iný liečiteľ na Slovensku. Jeho základným liečebným prostriedkom bol biomagnetizmus a doplnkovými liečivé rastliny a zdravá životospráva, ktorú pacientom doporučoval.    

Ján Halász

1. 10. 1869 – 1. 5. 1959, Piarg

Ako syn banského lekára v Piargoch po absolvovaní gymnázia odchádza na štúdium medicíny do Rakúska. Otec však náhle zomrel a tak pred ukončením tretieho semestra sa musel vrátiť domov. Pracoval ako úradník v továrni na výrobu pančúch a ako pomocník v advokátskych kanceláriách. Jeho záujem o liečivé rastliny od detstva pretrval. Zbieral ich a upozorňoval na ne. Na sklonku 19. storočia sa usadil s rodinou v Sabinove. Nedostatočná sieť zdravotníckych zariadení bola hlavnou príčinou, pre ktorú sa už v roku 1910 stal vyhľadávaným liečiteľom – zelinkárom. V snahe pomôcť ľuďom zahrnul svoje dlhoročné praktické skúsenosti do knižnej podoby a vlastným nákladom roku 1937 vydáva knihu „Recepty bylinkové Jána Halásza.“