Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Smohla lekárska - miniatlas

Smohla lekárska
Anchusa officinalis L.
česky: pilát lékařský
anglicky: Bugloss
nemecky: Gewohnliche Ochsenzunge
rusky:

OPIS: dvojročná, zriedkavo viacročná bylina. Koreň je čierny, mohutný. Stonka je priama, jednoduchá, tupo hranatá, husto srstnato chlpatá. Dorastá do výšky 0,3 až 0,8 m, v hornej časti rozkonárená, s krátkymi konármi vyrastajúcimi z pazúch listov. Listy sú úzko kopijovité, celistvo okrajové, 50 - 200 mm dlhé a 10 - 30 mm ši­roké, rovnomerne riedko drsno chlpaté s nevýraznou žilnatinou. Súkvetie tvorí rozkonárená metlina zlože­ná z dvojzávinkov. Kalich je 5 - 7 mm dlhý, úkrojky sú čiarkovité až kopijovité, končisté, drsno chlpaté. Koruna je lievikovitá, v priemere 5-9 mm, lupienky sú karmí­nové až modrofialové, zriedkavo biele. Šupinky v ústi korunnej rúrky sú bielo bradavičnaté. Kvitne v máji až septembri; medonosná. Plodom sú svetlo hnedé, šikmo vajcovité tvrdky, 3-4 mm dlhé, hlboko ryhované. Medzi najčastejšie uvádzané (Bertová - Berta, 1995) intrašpecifické taxóny na Slovensku patria:

  • var. angustifolia (L.) DC,
  • var. arvalis Dumort.

Rozšírenie a výskyt: hemikryptofyt, rozšírený v submediteránnej, miernej až subkontinentálnej oblasti Európy. U nás rozšírený od nížin do podhorského stup­ňa.

možnosti získania: zberom z voľnej prírody, kde rastie roztrúsené na slnečných stranách, suchých až me-zofilných lúkách, pasienkoch, okrajoch vinohradov, na kamenistých svahoch, často pri cestách, na železničných násypoch, medziach a iných ruderálnych stanovištiach.

Droga: usušená kvitnúca vňať smohly zberaná na za­čiatku kvitnutia - Anchusi herba (syn.: Herba buglossiseu lingulae bov/s). Pomer zosušenia je 6 :1.

OBSAHOVÉ LÁTKY: alkaloidy (cynogl osín, konsolidín), triesloviny, sliz, alantoín, cholín, kyselina kremičitá, silica (stopové množstvo) a i.

LlEČIVÉ VLASTNOSTI A ÚČINNOSŤ: alantoín urých­ľuje regeneráciu tkanív. Slizy spolu s alantoínom urých­ľujú hojenie poškodených slizníc a pôsobia ochranne pri ťažko sa hojacich ranách, triesloviny účinkujú protizápa-lovo (antiflogistikum). Účinné látky vo vňati napomáhajú vykašlávaniu (expektorans). Kyselina kremičitá pôsobí močopudne a napomáha urýchľovať metabolizmus (diu-retikum, metabolikum).

POUŽITIE: droga sa v súčasnosti pokladá za obsolétnu (zastaralú), používa sa najmä v homeopatii. V minulosti sa používala do čajovinových zmesí na podporenie srd­covej činnosti; na potlačenie vysilujúceho, neproduktív­neho kašľa a podporenie vykašlávania hlienov sa užíval odvar. Šťava z čerstvých listov sa používala na prečiste­nie krvi, prečistenie čriev a zmäkčenie stolice. Kvety a mladé listy sa pridávajú do šalátov, Smohla sa po­užíva ako farbiarska rastlina - koreň morený v octe farbí do ružovohneda, v alkohole alebo oleji do sýtočervena. V minulosti si ním ženy farbili pery.

TOXICITA: potenciálna škodlivosť drogy môže byť spô­sobená prítomnosťou alkaloidov. Krátkodobé vnútorné užívanie drogy nie je nebezpečné. Vhodnejšie je však vonkajšie použitie.