Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

O autorke knihy Malý atlas liečivých rastlín do lekárne

PharmDr. Anita JANČOVIČOVÁ po úspešnom ukončení štúdia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2002 ostala pôsobiť na tejto fakulte. Na Katedre organizácie a riadenia farmácie v spolupráci s Katedrou farmakognózie a botaniky sa venovala pedagogickej a vedecko-výs-kumnej práci zameranej na problematiku fytofarmák v lekárenskej praxi. Získané poznatky publikovala v odborných časopisoch a na konferenciách. V roku 2004 získala fakultný grant na projekt Konzultačná a informačná činnosť farmaceuta: Fytofarmaká v samoliečení. Participovala na projekte Slovenský medicínsky dialóg. Išlo o realizáciu modelu sociálnej liekovej politiky, obsahujúcej aspekty politiky preskripcie a zdravotnej edukácie. Popri pedagogickej činnosti pôsobila aj na Ministerstve zdravotníctva na Útvare liekovej politiky. Aj keď v súčastnosti pracuje vo verejnej lekárni, kontakt so študentmi neprerušila. V rámci postgraduálneho štúdia farmaceutov a farmaceutických laborantov prednáša na Katedre lekárenstva Slovenskej zdravotníckej Univerzity.

Home Seriály Liečivých rastlín Kniha Atlas liečivých rastlín do lekárne O autorke knihy Malý atlas liečivých rastlín do lekárne