RNDr. I. Mašterová CSc.

  • Obezita a liečivé rastliny

Prof. RNDr. L. Jahodář CSc.

  • To nejlepší z fytoterapie v boji proti nadváze I.

Ing. Z. Polesný, J. Sousružníková

  • Rostliny poskytujúcí nízkokalorická sladidla I. Thaumatococcus daniellii (Bennet) Benth

MUDr. K. Mika

  • Od rastliny k človekovi II.

Ing. M. Habán PhD.

  • Pesotvanie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (5)

Ing. M. Habán PhD.

  • Fotoreport

RNDr. V. Brežná

  • Pór (Allium ampeloprasum)

Ing. J. Pížl

  • Zemiaky známe - neznáme

MUDr. J. Kresánek PhD., Pharm.Dr. Z. Klobušická, Doc. Dr. J. Kresánek CSc.

  • Liečivé rastliny Západu nového milénia (16)

Ing. M. Koreňová, RNDr. J. Stano CSc.

  • Účasť Farmaceutickej fakulty UK na veľtrhu Agrokomplex 2003 v Nitre

Odpovedáme čitateľom
Zo zahraničnej tlače

AdSense