Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Glukozamín sulfát môže oddialiť operáciu kĺbov!

Štúdia zverejnená vo februári 2008 sa zamerala na porovnanie výskytu totálnych endoprotéz kolenného kĺbu u pacientov, ktorí boli pred 8 rokmi zaradení do dvoch súbežných, 3 roky trvajúcich, placebom kontrolovaných randomizovaných klinických štúdií s glukozamín sulfátom. V tejto skupine sa pozoroval výrazne nižší výskyt totálnych endoprotéz v nasledujúcich 5 rokoch!

Glukozamín sulfát je v poslednom čase veľmi populárna látka, ktorá sa uplatňuje v starostlivosti o kĺby postihnuté osteoartrózou. Priaznivým ovplyvnením metabolizmu kĺbovej chrupavky znižuje bolestivosť a zápal kĺbov, čím znižuje nutnosť užívať analgetiká a antiflogistiká, a tak prispieva k obmedzeniu výskytu ich nežiaducich účinkov. Ako v uplynulých rokoch ukázalo niekoľko klinických dlhodobých štúdií, glukozamín sulfát prispieva k ochrane kĺbovej chrupavky a zrejme je schopný účinne zabrzdiť jej úbytok pri osteoartróze. Dvoch súbežných štúdií, z ktorých jedna prebiehala v Belgicku a druhá v Revmatologickom ústave v Prahe, sa zúčastnilo celkom 414 pacientov s artrózou kolena. Polovica z nich pravidelne užívala 1500 mg glukozamín sulfátu denne, druhá polovica užívala placebo. V oboch prípadoch štúdie trvali celkom 3 roky. Okrem štandardného sledovania účinkov na bolesť, zápal a funkciu kĺbov sa rovnako porovnávali rőntgenové snímky urobené v priebeh štúdie. Zatiaľ čo u pacientov užívajúcich placebo sa pozoroval významný úbytok kĺbovej chrupavky, u pacientov užívajúcich dlhodobo glukozamín sulfát sa tento úbytok buď nepozoroval vôbec alebo bol významne menší ako pri placebe.

Autori oboch štúdií sa s odstupom 5 rokov zamerali na ďalší osud týchto pacientov po ukončení štúdie. Dospeli k zaujímavému zisteniu, že zatiaľ čo pacientom, ktorí dostávali v štúdiách placebo a mali v nasledujúcich rokoch voperovanú náhradu kolenného kĺbu v 14,5 % prípadoch, pacienti užívajúci glukozamín sulfát túto operáciu podstúpili iba v 6,3 % prípadoch.

Záver tohto sledovania potvrdzuje význam včasného a pravidelného užívania glukozamín sulfátu u pacientov s artrózou kolenných kĺbov v ranných štádiách, lebo spomaľuje degeneratívne zmeny v kĺboch a môže oddialiť nutnosť operačného riešenia.

Bruyere O., et al. Total joint replacement after glucosamine sulphate treatment in knee osteoarthritis: results of a mean 8-year observation of patients from two previous 3-year, randomised, placebo-controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2008 Feb;16(2):254-60. Epub 2007 Jul 27.

 

Home Archív Všetky čísla 2010 1/2010 Glukozamín sulfát môže oddialiť operáciu kĺbov!