Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

Gaius plinius Secundus - Maior

Rímsky polyhistor a encyklopedista Gaius Plinius (23 – 79) bol  povolaním dôstojníkom, veliteľom a prokurátorom, ale predovšetkým bol to nesmierne zvedavý človek. Práve táto vlastnosť mu síce vyniesla uznanie a slávu, ale spôsobila i jeho predčasnú tragickú smrť.

Analýza jeho na udalosti nesmierne bohatého života ukazuje, že podrobne preštudoval najmenej 2000 kníh čo bolo na dobu, v ktorej žil úctyhodné číslo a z nich si vyexcerpoval cez 20 000 výpiskov, ktoré mu slúžili ako základ osvojenia si vedomostí s ktorými disponovala vtedajšia ľudská spoločnosť.

Plinius tieto svoje exerpta postupne kompiloval, systematizoval a zovšeobecnil. Z tohto procesu postupne vzniklo jeho monumentálne dielo: Naturalis historia (Prírodoveda), ktoré dokončil v roku 78. Obsahuje 37 kapitol.

Z aspektu botaniky sú najdôležitejšie kapitoly XII – XIX, v ktorých opisuje význam lesov, palmy a cudzie rastliny, typy korenia, papyrus a zvláštne úžitkové rastliny, základy poľnohospodárstva, révu a víno, olivy a oleje, domáce a cudzie ovocie, jablká, záhradkárstvo, roľníctvo, obilie, chlieb, ľan a zeleninu.

Z aspektu farmácie sú najdôležitejšie kapitoly XX – XXXII. V nich opisuje všeobecne poznatky o liečivých  rastlinách, kúzlo kvetín a ich úžitok, vtedajšie miery a váhy, drobnosti o niektorých hubách, víno ako liek, ocot, olej, myrhu, cudzie liečivé rastliny, postrehy prvých lekárov, lieky na choroby, životosprávu, povery a kúzla, poskytuje stručný súpis vtedy najpoužívanejších liečivých rastlín, lieky z ľudského tela, zaoberá sa poverami, zaklínadlami a kúzlami opisuje lekárov a šarlatánov, výnosnosť medicíny, analyzuje zodpovednosť lekárov o zníženie zdravia, pôvod mágie, povier a ich vplyv na Neróna, význam vody pre život a medicínu a lieky z tiel vodných živočíchov.

V čase, keď vyšlo toto dielo bolo skutočnou encyklopédiou toho čím vtedajšia veda disponovala. Poskytovalo obraz o stave ľudskej spoločnosti, krátko po narodení Krista, ale i na stáročie sa stalo zdrojom základných východísk, poznatkov zo všetkých oblastí prírodovedy.

Plinia postihol krutý životný osud. Keď chcel prebádať a bližšie opísať činnosť a erupciu Vezuvu dostal otravu zo sopečných plynov, odpadol a zaliala ho láva.

O úcte voči dielu Plinia svedčí najlepšie fakt, že nedávno ho Encyklopedia Britannica zaradila medzi 100 najslávnejších vedcov, ktorí boli vybratí na základe svojho diela v časovom období od starého Grécka až po súčasnosť.

Rubrika: Významné osobnosti farmácie, botaniky

Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD.

Home Archív Všetky čísla 2010 1/2010 Gaius plinius Secundus - Maior